Odvzdušnění chladícího okruhu

Použité moduly

 • SuperVAG (Comfort VW)
 • Aktuální předplatné

Typy vozidel

 • Vozidla koncernu VW
 • Tento postup se vztahuje na vozidla vybavený motorovou jednotkou EDC17C74.

Použití

 • Odvzdušnění se provádí při zásahu do chladícího okruhu (výměna chladiče, vodní pumpy, hadice, výměny chladící kapaliny)

Poznámky

 • Postup se může lišit na základě typu Řídící jednotky motoru.
 • Po zahřátí motoru, celá akce trvá asi 10 minut.

Postup

1. Navažte komunikaci s řídící jednotkou Elektronika motoru (01).
2. V menu komfortních funkcí zvolte funkci Odvzdušnění chladící soustavy.
3. Nyní se zobrazí podmínky funkce, které jsou nutné dodržet.

Podmínky:

 • Nastartovaný motor.
 • Zahřátý motor na 50 a více stupňů.
 • Zatažená ruční brzda.
 • Zařazený neutrál v případě automatu P.
 • Vypnout všechny el. spotřebiče a klimatizaci.

4. Po splnění všech podmínek sešlápněte brzdový a plynový pedál a držte dokud funkce              neudá jinak.
5. Program zobrazí „BĚŽÍ”, nebo „BĚŽÍ: Držte brzdový a plynový pedál” (stále držte pedály).
6. Po 5 minutách se zvýší otáčky na 2500 a poté na 3000 (stále držte pedály).

V momentě, kdy otáčky opět klesnou na volnoběh, je odvzdušnění chladícího okruhu u konce a můžete funkci ukončit a povolit pedály.